• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje operatera Zagrebpetrol d.o.o. iz Zagreba

Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje za Skladištenje i oporabu opasnog otpada, Podružnica 1 Grubišno Polje, operatera Zagrebpetrol d.o.o. iz Zagreba, Črnomerec 38, KLASA: UP/I-351-03/15-02/30, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 17. studenog 2015. godine.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša