• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Grubišno Polje, u naselju Velika Barna, Barnjanski vinogradi 23, na k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 04. 2017.
Dodano: 14. 06. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša