• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

POZIV, Fusura Nova d.o.o., Bjelovar

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10, Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10.
  Dokumenti za download
Dodano: 23. 03. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša