• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Poziv, Komunalac d.o.o., Mate Lovraka bb, 43280 Garešnica

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a svezi s člankom 85. stavkom 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), u postopku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada na lokaciji Odlagalište otpada Johovača, po zahtjevu trgovačkog društva Komunalac d.o.o, Mate Lovraka bb, Garešnica, OIB:27917254847, objavljuje POZIV.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Mate Lovraka bb, 43280 Garešnica, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Mate Lovraka bb, Garešnica.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 06. 2015.
Dodano: 26. 06. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša