• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

POZIV, Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članka 92. stavka2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13.) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom po zahtjevu trgovačkog društva Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, OIB:67324838490, objavljuje POZIV.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar i to:

- Podnositelj zahtjeva - Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar,

- Jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole - Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša