• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Poziv, Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar, na području grada Bjelovara

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10, Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkom društva Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar.
  Dokumenti za download
Dodano: 14. 09. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša