• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

POZIV strankama u postupku - “ing LaBo - Commerce” d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom po zahtjevu trgovačkog društva "ing LaBo - Commerce"., Srijemska 3, 43000 Bjelovar, OIB: 39396654706, objavljuje poziv.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenju otpadom, za trgovačko društvo "ing LaBo - Commerce" d.o.o., Srijemska 3, 43000 Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva "ing LaBo - Commerce" d.o.o., Srijemska 3, 43000 Bjelovar.

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša