• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., 7. i 8., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela, donosi RJEŠENJE.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 02. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša