• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., 7. i 8., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar, donosi RJEŠENJE.

I. Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Katastarske čestice koje postoje samo u pisanom dijelu katastarskog operata odnosno nemaju grafički prikaz (k.o. Ciglena, k.č.br. 662, 664, 1158, 1046/5, 1098/6, 111/6, 1118/5, 1182/3, 1182/4, 996/1, 996/2, 997/2, 997/3, k.o. Gornje Plavnice, k.č.br. 1449/1, 325/1, 325/4, 61/6, 62/8, k.o.Gudovac, k.č.br. 1959/12, 779/2, 897/1, 897/2, k.o.Obrovnica, k.č.br. 142, 309, k.o. Prespa, k.č.br. 529/5, k.o. Tomaš, k.č.br. 561/4, 561/5, 577/1, 577/12, k.o. Veliko Korenovo, k.č.br. 136, 756 i k.o. Višnjevac, k.č.br. 926/2), potrebno je izuzeti iz Programa.
III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 05. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša