• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Bjelovarsko-bilogorska županije za razdoblje 2016.- 2020.

Program obuhvaća: načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta, ocjenu stanja kvalitete zraka, ciljeve zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, mjere zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, redoslijed, rokove i obveznice provedbe mjera, financiranje provedbe planiranih mjera, praćenje provedbe programa.

U postupku izrade i donošenja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2016. –  2020. godine (u daljnjem tekstu: Program zaštite zraka), nadležno tijelo dužno je izraditi Nacrt prijedlog Programa, javno ga objeviti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti te odlučiti o njihovoj opravdanosti.

Nakon što se razmotre sva zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedlozi, izradit će se konačni tekst prijedloga Programa zaštite zraka te uputiti Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na donošenje.

Po donošenju na Županijskoj skupštini, Program zaštite zraka ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine objavit će se u Službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na mrežnim stranicama Županije (www.bbz.hr).

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 09. 2016.
Dodano: 06. 09. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša