• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) -  "HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje".

  Dokumenti za download
Dodano: 03.10.2016.
Dodano: 11.10.2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša