• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Gornji Draganec na k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec.

Planirani zahvat smještan je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu".

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 10. 2016.
Dodano: 07. 11. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša