• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija i proširenje postojeće farme za držanje kokoši nesilica na k.č.br. 112/1, k.o. Pašijan KONES-BI d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1., članka 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Rekonstrukcija i proširenje postojeće farme za držanje kokoši nesilica na lokaciji, k.č.br. 112/1, k.o. Pašijan, objavljuje: INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Rekonstrukcija i proširenje postojeće farme za držanje kokoši nesilica na lokaciji, k.č.br. 112/1, k.o. Pašijan.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj,  Dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

  Dokumenti za download
Dodano: 21.03.2019.
Dodano: 21.03.2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša