• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata – Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, Šandravac, OIB: 35024150994, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za planirani zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica, prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 02. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša