• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska

I. Planirani zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska (dionica Utiskani i dionica Rastovac), k.o. Narta (dionica Paljevine –Kozlani i dionica Utiskani- Kolarevo Selo), k.o. Đurđic (dionica Đurđic), k.o. Sredska (dionica Srijedska), k.o. Stara Plošćica (dionica Stara Plošćica), prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

B-PROJEKT d.o.o., Bjelovar, Franjevačka 19, OIB: 54648399349, za nositelja zahvata Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska, podnio je Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 26.02.2016. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za planirani zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska – I. faza. Uz zahtjev je priložen Glavni građevinski projekt (broj projekta T.D.: 516/15), izrađen u listopadu 2015. godine od strane ovlaštene tvrtke B-PROJEKT d.o.o., Bjelovar,Franjevačka 19, OIB: 54648399349.

  Dokumenti za download
Dodano: 10.03.2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša