• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta „Pavlin Kloštar – Kapelske Zdelice“, „Svinčine – Matićev Brijeg“, „Škecov Brijeg“ i „Čavragov Brijeg“ u Općini Kapela, k.o. Kapela, k.o. Pavlin Kloštar i k.o. Sredice Gornje Općina Kapela

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu tvrtke Prostor EKO d.o.o., Bjelovar, Borisa Papandopula 16, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta „Pavlin Kloštar – Kapelske Zdelice“, „Svinčine – Matićev Brijeg“, „Škecov Brijeg“ i „Čavragov Brijeg“ u Općini Kapela, k.o. Kapela, k.o. Pavlin Kloštar i k.o. Sredice Gornje, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta „Pavlin Kloštar – Kapelske Zdelice“, „Svinčine –Matićev Brijeg“, „Škecov Brijeg“ i „Čavragov Brijeg“ u Općini Kapela, k.o. Kapela, k.o. Pavlin Kloštar i k.o. Sredice Gornje, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 06. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša