• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Križ Gornji - Jakopovac, k.č.br. 523/1 i 525/1, k.o. Križ Gornji i k.č.br., 1544/7 i 1546, k.o. Pavlin Kloštar Općina Zrinski Topolovac

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu investitora, Općina Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Križ Gornji - Jakopovac, k.č.br. 523/1 i 525/1, k.o. Križ Gornji i k.č.br., 1544/7 i 1546, k.o. Pavlin Kloštar, donosi, Rješenje.

Planirani zahvat – Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Križ Gornji - Jakopovac, k.č.br. 523/1 i 525/1, k.o. Križ Gornji i k.č.br., 1544/7 i 1546, k.o. Pavlin Kloštar, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 10. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša