• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje, Bik d.o.o. Grabovnica, Čazma

Rješenje da planirani zahvat Rekonstrukcija farme muznih krava kapaciteta 1634 UG nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeva očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 15. 12. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša