• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Blatnica

Rješenje da planirani zahvat "Info-edukativni punkt Blatnica" - nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 27. 03. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša