• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - “Dogradnja staje za junice (15UG) i spremište stajskog gnoja”

RJEŠENJE da planirani zahvat "Gogradnja staje za junice (15UG) i spremište stajskog gnoja" - nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

Investitor Vladimir Hanak iz Narte, Narta 249, Općina Štefanje, podnio je 04. ožujka 2014. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu Natura 2000 za planirani zahvat "Dogradnja staje za junice (15UG) i spremište stajskog gnoja".

  Dokumenti za download
Dodano: 09. 04. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša