• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Ivica Krklec, G. Dragičevci 59, Čazma

Rješenje da planirani zahvat "Izgradnja staje za tovnu junad (17,25 UG) s nadstrešnicom i objektima za smještaj krutog stajskog gnoja i gnojnice nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 19. 11. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša