• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”

Planirani zahvat "Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni "Laminska" u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje", nositelj zahvata NTC KRAKA d.o.o., Malo Vukovje 23, Kaniška Iva, prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša