• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje - “Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju otpadnih voda na području općine Šandrovac”


RJEŠENJE da planirani zahvat "Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju otpadnih voda na području općine Šandrovac" - nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 10. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša