• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE, Moslavina proizvodi d.o.o., Sišćani

RJEŠENJE da planirani zahvat izgradnja farme muznih krava kapaciteta 2100 UG nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša