• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Šandrovac“

Donosi se odluka o objavi Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Šandrovac“, KLASA: UP/I-310-01/14-03/237, URBROJ: 517-13- 18-8 od 05. veljače 2018. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Šandrovac“, KLASA: UP/I-310-01/14-03/237, URBROJ: 517-13-18-8 od 05. veljače 2018. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 02. 2018.
Dodano: 20. 02. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša