• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Općina Veliki Grđevac - bazen

Rješenje da planirani zahvat "Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće sportsko-rekreacijske građevine i bazena te gradnja novih bazena i igrališta" nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 22. 04. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša