• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje “Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru”

Za namjeravani zahvat - "Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru" koji se nalazi na k.č.br. 2630/1 i ostalima u k.o. Donji Daruvar, na k.č.br. 54 i ostalima u k.o. Vukovje i na k.č.br. 2866 u k.o. Daruvar, Grad Daruvar, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša