• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - “Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kapela”

Rješenje kojim se potvrđuje da planirani zahvat "Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kapela" - nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 07. 07. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša