• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

SLK Projekt d.o.o. Zagreb_ Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe neopsanog otpada postupkom R3, na lokaciji u Općini Hercegovac, Hrvatskih branitelja 1A, na k.č.br. 757, k.o. Hercegovac

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3, na lokaciji u Općini Hercegovac, Hrvatskih branitelja 1A, na k.č.br. 757/8, k.o. Hercegovac, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva SLK PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Domagojeva ulica 14, OIB: 62803266687.

Podnositelj zahtjeva, trgovačko društvo SLK PROJEKT d.o.o., Zagreba, Domagojeva ulica 14, OIB: 6280326668, podnio je, dana 22. prosinca 2017. godine, zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3, na lokaciji u Općini Hercegovac, Hrvatskih branitelja 1A, na k.č.br. 757/8, k.o. Hercegovac. Uz zahtjev je priložen Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1, od 05.12.2018. godine, nositelj izrade: Vedran Žiljak, mag. ing. mech., koji je predmet uvida iz ovog poziva.

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 01. 2018.
Dodano: 31. 01. 2018.
Dodano: 31. 01. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša