• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 817/13, k.o. Zrinski Topolovac Slukić Stjepan i Slukić Ines

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu investitora, Slukić Stjepan, OIB: 75834798329 i Slukić Ines, OIB: 24675311925, Zrinski Topolovac 273, Zrinski Topolovac, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 817/13, k.o. Zrinski Topolovac, donosi RJEŠENJE.

I. Planirani zahvat – Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 817/13, k.o. Zrinski Topolovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 01. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša