• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u općini Veliki Grđevac, na k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 05. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša