• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Uređenje i opremanje biciklističko – turističke staze uz kanjon rijeke Pakre ŠRD Pastrva Sirač

odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu investitora, ŠRD Pastrva Sirač, Sirač, Stjepana Radića 118, OIB:75331127867, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Uređenje i opremanje biciklističko – turističke staze uz kanjon rijeke Pakre, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Uređenje i opremanje biciklističko – turističke staze uz kanjon rijeke Pakre, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 05. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša