• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS Metali d.d. iz Svete Nedelje

Donosi se odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS metali d.d. iz Svete Nedelje, KLASA: UP/I-351-03/16- 02/87, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-27 od 27. rujna 2018. godine.

Bjelovarsko-bilogorska županija objavit će predmetnu Informaciju na oglasnoj ploči i na svojim službenim stranicama (www.bbz.hr), u trajanju od petnaest (15) dana.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS metali d.d. iz Svete Nedelje, KLASA: UP/I-351-03/16-02/87, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-27 od 27. rujna 2018. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 03. 10. 2018.
Dodano: 03. 10. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša