• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Velike Sredice 11, operatera Dukat d.d. iz Zagreba

Donosi se odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d., KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517- 06-2-2-1-17-28 od 01. prosinca 2017. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d., KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-28 od 01. prosinca 2017. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 12. 2017.
Dodano: 05. 12. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša