ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 10 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 115.315,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 606.940,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 606.940,00 Izvor: 5 DONACIJE 77.462,00 Izvor: 51 Donacije 77.462,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 77.462,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 721.300,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 721.300,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 721.300,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 919.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 599.700,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 65.200,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 14.500,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 2.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 12.500,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 450.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 70.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 7.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 7.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.600,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 27.600,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 265.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 10.875,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.375,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 7.500,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 254.125,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 19.125,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 235.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.823.597,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.164.551,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.455.305,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 572.546,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 291.450,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 281.096,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 65.500,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 61.200,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.324.374,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.324.374,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.179.401,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 80.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.079.401,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=