ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 11 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.143.271,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.084.948,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 790,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.721,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 2.076.502,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.058.323,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 4.474,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 21.084,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 950.450,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 42.950,00 Izvor: 5 DONACIJE 12.000,00 Izvor: 51 Donacije 12.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 12.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 9.339.318,00 5.763.397,00 5.469.583,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 5.227.994,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 468.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 468.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 283.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 185.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 226.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 142.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 84.800,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.533.194,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.533.194,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 684,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 4.532.510,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.111.324,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 475.945,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 157.180,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 1.200,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 318.765,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 224.275,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 94.490,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 2.492.600,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2.492.600,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 171.599,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 171.599,00 Izvor: 4 POMOĆI 971.180,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 957.330,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 957.330,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 13.850,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 8.850,00 35 SUBVENCIJE 8.168.020,00 8.432.500,0 6.125.000,00 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 300.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=