ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 104 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 341. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za sklapanje ugovora za korištenje školsko-sportske dvorane tijekom školske godine 2021./2022. I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljsko i prehrambenoj školi Bjelovar za sklapanje ugovora za korištenje školsko-sportske dvorane tijekom školske godine 2021./2022. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-66 Bjelovar, 24. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 342. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma na prijedlog Ugovora o davanju u zakup školsko-športske dvorane za ŽOK Čazma, MOK Čazma i NK Čazma I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma na prijedlog Ugovora o davanju u zakup školsko-športske dvorane za ŽOK Čazma, MOK Čazma i NK Čazma. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-97 Bjelovar, 24. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 343. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 22/09,01/13, 7/13,) i Odluke Školskog odbora Srednje škole "August Šenoa" iz Garešnice od 28. listopada 2021. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici školskog odbora održanoj 28. listopada 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 602-03/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-3 Bjelovar, 22. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 344. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 23. studenoga 2021. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na II. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na II. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini, koji se odnosi isključivo na Dom zdravlja Bjelovar-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=