ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 105 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK sko-bilogorske županije i Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21-35 Bjelovar, 23. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 345. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. prosinca 2021. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na III. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na II. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini, koji se odnosi isključivo na Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarko-bilogorske županije. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21-41 Bjelovar, 06. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 346. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J.A.Komenskog Daruvar za uređenje okoliša i osvjetljenje igrališta i vanjskog prostora Područne škole u Donjim Sređanima, te nabavu računala za školsku knjižnicu I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J.A.Komenskog Daruvar za uređenje okoliša i osvjetljenje igrališta i vanjskog prostora Područne škole Donji Sređani, te nabavu računala za školsku knjižnicu. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-107 Bjelovar, 08. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 347. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za zaključivanje Ugovora o davanje u zakup školsko športske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za zaključivanje Ugovora o davanje u zakup školsko športske dvorane. II. Prostor iz točke I. koristit će se sportsku rekreaciju u nekomercijalne svrhe a mjesečna cijena je 750,00 kuna. Prostor će se koristiti od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-104 Bjelovar, 7. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=