ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 106 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 348. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Bjelovar na prijedlog Odluke o utrošku vlastith prihoda ostvarenih u 2021. godini I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Bjelovar na prijedlog Odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2021. godini u iznosu od 5.253,81 kuna. II. Sredstva za gore navedeni izdatak uložiti će se u poboljšanje pedagoškog učeničkog standarda (nabava opreme za računalnu opremu, materijal za mastavu i dr.) i za potrebe redovitog poslovanja (redske potrepštine i sl.). III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Županijskom glasniku” . KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-74 Bjelovar, 10. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 349. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za raspisivanje Poziva jednostavne nabave za demontažu i zamjenu cijevi toplovoda I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi za raspisivanje Poziva jednostavne nabave za demontažu i zamjenu cijevi toplovoda II. Raspisom Poziva jednostavne nabave iz točke I. i temeljem Odluke Školskog odbora održanog 3. prosinca 2021. godine planira se demontaža i zamjena cijevi toplovoda. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-101 Bjelovar, 6. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 350. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sustava upravljanja kvalitetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Članak 1. TATJANA UZELAC, viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću u Odsjeku za protokol i odnose s javnošću pri Službi ureda župana imenuje se za voditeljicu Sustava upravljanja kvalitetom (u daljnjem tekstu: voditeljica) sa danom 01. listopada 2021. godine. DARIO LOVKOVIĆ, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove državne uprave imenuje se za zamjenika voditeljice iz stavka 1. ovog članka. Članak 2. Voditeljica obavlja slijedeće poslove: - Izvještavanje o djelovanju sustava upravljanja kvalitetom i potrebi za njegovo poboljšavanje, - Osiguranje promoviranja brige o zahtjevima građanstva i partnerskih institucija kroz čitavu organizaciju, - Stvaranje pozitivne klime za promicanje težnji za unapređenje kvalitete življenja građana, - Nadzor nad uvođenjem i održavanjem sustava upravljanja kvalitetom, - Odobravanje nacrta izmjena priručnika i procedura sustava upravljanja kvalitetom, - Provođenje i dokumentiranje postupka ocjene sustava upravljanja kvalitetom od strane županije. Članak 3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=