ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 300.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 5.275.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.097.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.622.500,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.475.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 75.000,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 75.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.500,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.500,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 100.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 100.000,00 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.593.020,00 Izvor: 4 POMOĆI .593.020,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 388.950,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 388.950,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.204.070,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.204.070,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.490.111,00 3.080.000,00 2.730.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.381.099,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.200.000,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 100.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 81.099,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 81.099,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 81.099,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.558.902,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.510.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 2.440.000,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS 2.440.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 48.902,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 48.902,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 25.538,00 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.550.110,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.550.110,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 60.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 60.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.490.110,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 860.685,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 289.425,00 Izvor: 466 Pom. tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 340.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=