ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 13 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 27.347.368,00 26.468.004,00 26.478.004,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 27.347.368,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.700.298,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.500.298,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 200.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 1.000.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 22.100,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 22.100,00 Izvor: 4 POMOĆI 24.621.970,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 23.507.900,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.169.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 464.070,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 464.070,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 650.000,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 650.000,00 38 OSTALI RASHODI 11.838.541,00 11.308.900,00 8.951.400,00 381 TEKUĆE DONACIJE 10.138.541,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.290.100,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.720.100,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 100.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 420.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 50.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 30.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.817.441,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 527.131,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 47.423,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 25.538,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 04.170,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.290.310,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.290.310,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 1.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 1.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 1.000,00 382 KAPITALNE DONACIJE 25.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 25.000,00 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1.025.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.025.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.025.000,00 385 IZVANREDNI RASHODI 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=