ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 127 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 0,00 25.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.000,00 0,00 25.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 0,00 25.000,00 Akt. K100015 Nabava objekata Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 380.000,00 0,00 380.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 190.000,00 0,00 190.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 421 Građevinski objekti 190.000,00 0,00 190.000,00 Akt. K100017 Nabava imovine - otkup zemljišta Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 109.900,00 0,00 109.900,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 104.500,00 0,00 104.500,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.500,00 0,00 100.500,00 412 Nematerijalna imovina 4.000,00 0,00 4.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.400,00 0,00 5.400,00 421 Građevinski objekti 4.000,00 0,00 4.000,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 651.922,50 11.671,41 663.593,91 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 651.922,50 11.671,41 663.593,91 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 651.922,50 11.671,41 663.593,91 Akt. K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač - TKC Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 125.000,00 0,00 125.000,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 0,00 125.000,00 421 Građevinski objekti 125.000,00 0,00 125.000,00 Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 240.000,00 0,00 240.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 240.000,00 0,00 240.000,00 412 Nematerijalna imovina 240.000,00 0,00 240.000,00 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=