ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 129 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 Akt. A100023 Pomoć za novorođenče Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 0,00 50.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 0,00 7.000,00 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 130.000,00 -40.000,00 90.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 130.000,00 -40.000,00 90.000,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 130.000,00 -40.000,00 90.000,00 Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 17.000,00 1.000,00 18.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.000,00 1.000,00 18.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.000,00 1.000,00 18.000,00 Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima Funkcija: 1020 Starost 50.000,00 0,00 50.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima Funkcija: 1040 Obitelj i djeca150.000,00 0,00 150.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 Akt. A100159 Pomoć za ogrjev Funkcija: 1060 Stanovanje45.000,00 -12.450,00 32.550,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.000,00 -12.450,00 32.550,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 -12.450,00 32.550,00 Program 1009 Promicanje kulture 441.585,00 -284.985,00 156.600,00 Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 73.000,00 0,00 73.000,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 38 Ostali rashodi 73.000,00 0,00 73.000,00 381 Tekuće donacije 73.000,00 0,00 73.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=