ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 130 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Akt. A100029 Dani šljiva i rakija Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 280.985,00 -274.985,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 277.535,00 -271.535,00 6.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.135,00 -7.135,00 0,00 323 Rashodi za usluge 229.900,00 -223.900,00 6.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 -1.500,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 -39.000,00 0,00 38 Ostali rashodi 3.450,00 -3.450,00 0,00 381 Tekuće donacije 3.450,00 -3.450,00 0,00 Akt. A100030 Maskembal Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 3.600,00 0,00 3.600,00 32 Materijalni rashodi 3.600,00 0,00 3.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 323 Rashodi za usluge 600,00 0,00 600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 14.000,00 0,00 14.000,00 32 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 14.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 1.500,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 9.500,00 Akt. A100082 Dani kulture nacionalnih manjina Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 Akt. K100028 Spomenik kulture "Stari grad" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 58.000,00 -10.000,00 48.000,00 323 Rashodi za usluge 58.000,00 -10.000,00 48.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 2.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 0,00 2.000,00 Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 0,00 280.000,00 Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 280.000,00 0,00 280.000,00 38 Ostali rashodi 280.000,00 0,00 280.000,00 381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 Program 1011 Razvoj civilnog društva 201.800,00 62.510,00 264.310,00 Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37.000,00 10.000,00 47.000,00 38 Ostali rashodi 37.000,00 10.000,00 47.000,00 381 Tekuće donacije 7.000,00 -5.000,00 2.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=