ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 14 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 19 Proračunska pričuva 50.000,00 386 KAPITALNE POMOĆI 600.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 600.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.685.554,00 56.273.804,00 38.753.717,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE ž DUGOTRAJNE IMOVINE 9.999.800,00 201.000,00 201.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.999.800,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 198.285,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 18.285,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 180.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 76.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 76.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 9.725.515,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 9.518.285,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 207.230,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 57.264.340,00 50.168.322,00 32.507.273,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23.361.836,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.814.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.814.500,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 870.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 870.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.677.336,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.150.000,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 1.200.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 11.527.336,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 2.550.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 6.800.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.177.336,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 30.585.569,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.758.468,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.077.330,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici KORISNIC I 500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 9.681.138,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 355.800,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 1.662.582,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 7.467.700,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 195.056,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.761.596,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.761.596,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 251.500,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 251.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 16.676.472,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.090.830,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 120.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 970.830,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=