ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 132 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Akt. A100041 LAG Bilogora-Papuk Funkcija: 0473 Turizam 7.000,00 0,00 7.000,00 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 Akt. A100087 Razvojna agencija Grada Daruvara Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 46.720,00 0,00 46.720,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 46.720,00 0,00 46.720,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 46.720,00 0,00 46.720,00 Akt. A100137 Potpora gospodarstvu Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 250.000,00 0,00 250.000,00 35 Subvencije 250.000,00 0,00 250.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 0,00 250.000,00 Program 1014 Potpora poljoprivredi 60.000,00 0,00 60.000,00 Akt. A100042 Poticanje poljoprivrede Funkcija: 0421 Poljoprivreda 60.000,00 0,00 60.000,00 35 Subvencije 60.000,00 0,00 60.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 0,00 60.000,00 Program 1019 Zaštita okoliša 65.799,27 9.750,00 75.549,27 Akt. A100058 Redovne aktivnosti Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 Akt. K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 35.799,27 9.750,00 45.549,27 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.799,27 0,00 20.799,27 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.799,27 0,00 20.799,27 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 9.750,00 24.750,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 9.750,00 24.750,00 Program 1020 Poduzetnička zona Lanara 257.400,00 0,00 257.400,00 Akt. K100084 Otkup zemljišta Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 145.000,00 0,00 145.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 145.000,00 0,00 145.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 145.000,00 0,00 145.000,00 Akt. K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 Akt. K100127 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 12.400,00 0,00 12.400,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.400,00 0,00 12.400,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.400,00 0,00 12.400,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=