ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 134 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Akt. K100054 Izgradnja vodovoda Funkcija: 0630 Opskrba vodom 150.000,00 0,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 150.000,00 Akt. K100055 Izgradnja javne rasvjete Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 50.000,00 0,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 50.000,00 Akt. K100057 Opremanje groblja Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 0,00 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 0,00 30.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 0,00 30.000,00 Akt. K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki Funkcija: 0451 Cestovni promet 20.000,00 0,00 20.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00 0,00 20.000,00 Akt. K100114 Ulica Kralja Zvonimira Funkcija: 0451 Cestovni promet 523.250,00 0,00 523.250,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 523.250,00 0,00 523.250,00 421 Građevinski objekti 523.250,00 0,00 523.250,00 Akt. K100115 Krešimirova ulica Funkcija: 0451 Cestovni promet 20.270,43 0,00 20.270,43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.270,43 0,00 20.270,43 421 Građevinski objekti 20.270,43 0,00 20.270,43 Akt. K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) Funkcija: 0451 Cestovni promet 90.000,00 0,00 90.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 0,00 90.000,00 421 Građevinski objekti 90.000,00 0,00 90.000,00 Akt. K100147 Groblje Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 15.000,00 0,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 15.000,00 421 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 15.000,00 Akt. K100148 Groblje Šibovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 33.000,00 0,00 33.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 0,00 33.000,00 421 Građevinski objekti 33.000,00 0,00 33.000,00 Akt. K100149 Groblje Kip Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 Akt. K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač - Bijela Funkcija: 0451 Cestovni promet 10.000,00 0,00 10.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=