ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 135 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 0,00 10.000,00 Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 10.753,00 0,00 10.753,00 Akt. A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.753,00 0,00 10.753,00 32 Materijalni rashodi 10.753,00 0,00 10.753,00 323 Rashodi za usluge 10.753,00 0,00 10.753,00 GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.712.300,00 109.347,00 1.821.647,00 Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta 565.300,00 196.747,00 762.047,00 Akt. A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija: 0451 Cestovni promet 513.300,00 196.747,00 710.047,00 32 Materijalni rashodi 513.300,00 196.747,00 710.047,00 323 Rashodi za usluge 513.300,00 196.747,00 710.047,00 Akt. A100140 Zimska služba Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 0,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 Akt. A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija Funkcija: 0451 Cestovni promet 2.000,00 0,00 2.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 35.000,00 -23.800,00 11.200,00 Akt. A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 -23.800,00 11.200,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 -23.800,00 11.200,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 -23.800,00 11.200,00 Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina 236.000,00 35.000,00 271.000,00 Akt. A100131 Održavanje javnih zelenih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 236.000,00 35.000,00 271.000,00 32 Materijalni rashodi 236.000,00 35.000,00 271.000,00 323 Rashodi za usluge 233.000,00 35.000,00 268.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 400.000,00 -3.200,00 396.800,00 Akt. A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 400.000,00 -3.200,00 396.800,00 32 Materijalni rashodi 400.000,00 -3.200,00 396.800,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 -3.200,00 396.800,00 Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja 50.000,00 -45.000,00 5.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=