ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 15 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1 5.585.642,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 100,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 680.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 14.905.542,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 9.859.710,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.091.433,00 Izvor: 51 Donacije 1.091.433,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.091.433,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 46.100,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 46.100,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 46.100,00 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.335.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.335.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 1.335.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 1.335.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 1.921.435,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 500,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 37.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 20.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 17.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 100.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 100.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 700,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 700,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.758.735,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.588.735,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 30.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.558.735,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 170.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 170.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 22.500,00 Izvor: 51 Donacije 22.500,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 22.500,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 2.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 2.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 2.000,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 60.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 500,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=