ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 142 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Program 1024 Javna ustanova Komus je smanjen za 30.000,00 kuna te sada iznosi 320.000,00 kuna - A100136 Sufinanciranje ustanove Komus je smanjena jer do sada nije bilo potrebe za istim. GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta povećava se u iznosu od 196.747,00 kune a odnosi se na: - A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta koje se povećava zbog tekućih troškova. Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima je smanjen za 23.800,00 kuna a odnosi se na: - A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima. Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina je povećan za 35.000,00 kuna a odnosi se na: - A100131 Održavanje javnih zelenih površina kojoj se povećavaju troškovi izvršenja. Program 1031 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene smanjuje se u iznosu od 3.200,00 kune a odnosi se na: - A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja je smanjen za 45.000,00 kuna a odnosi se na: - A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica je u nadležnosti Ustanove Komus te oni snose sve troškove. Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina povećava se u iznosu od 9.600,00 kune a odnosi se na: - A100134 Održavanje čistoće javnih površina se povećava zbog tekućih troškova. Program 1032 Održavanje javne rasvjete smanjuje se u iznosu od 60.000,00 kune a odnosi se na: - A100143 Održavanje javne rasvjete Bilješke su sastavni dio Proračuna. 120. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 11.11.2021. godine, donijelo je V. IZMJENE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Članak 1. Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Članka 2. Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća: 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 1.1. Društveni (kulturni) domovi 1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip Adaptacija i investicijsko uređenje Plan Novi plan Smanjenje Izvor doma kulture Kip (R721,821) 2021.g 2021.g /povećanje financiranja Ukupna vrijednost investicije 651.992,50 663.593,91 11.601,41 / Planirana sredstva u 2021.g 651.992,50 663.593,91 11.601,41 / Troškovi građevinskih radova/uređenja 599.025,00 610.696,41 11.601,41 Pomoći Nadzor 22.840,00 22.840,00 0,00 Opći prihodi Parkiralište -građevinski radovi 30.057,50 30.057,50 0,00 Opći prihodi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=